Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z březnového měsíčníku Vltavín 2017

12. 4. 2017

Informace o výročním jednání rybářů

Dne 18. března proběhla dle plánu činnosti výroční schůze ČRS, z. s., MO Týn nad Vltavou. Jednání se účastnilo 71 rybářů (což je cca 10% členské základny) a zástupci družební organizace z Bechyně, dále zástupci Veteránů – bývalých vojáků a Baráčnické obce -Vitoraz. Z nadřízeného stupně byl přítomen jednatel Jihočeského územního svazu ČRS. Jednání mělo standardní průběh. Své zprávy přednesli: předseda, hospodář, vedoucí rybářské stráže a předseda dozorčí komise. Byl odsouhlasen výsledek hospodaření a návrh nového rozpočtu. Jako každý rok byli oceněni jubilující rybáři, celkem bylo 14 sedmdesátníků, 3 osmdesátníci a jeden devadesátník. Za všechny poděkoval devadesátiletý jubilant p. Šesták. Hospodář p. Nekola vyhodnotil nejlepší úlovky z minulého roku. V bohaté diskusi vystoupili hosté se zdravicemi, dále jednatel nadřízeného svazu p. Ing. Štěpán, který propagoval návrh nových „Bližších podmínek“ pro následující období. Šlo o zavedení omezení ulovených dravců na 20 kusů z celkového počtu 50 "ušlechtilých" ryb na jednu územní povolenku. „ Dle zkušeností z roku 2016 z ÚN Lipno dochází k tomu, že někteří rybáři se specializují na odlov zejména candátů a také dalších dravých ryb, které pak neužívají sami a prodávají je. Podobně tomu může být i na jiných revírech. Odnesené ryby by měl rybář především zužitkovat pro potřebu svoji a své rodiny, sportovní rybolov v rámci ČRS by měl být koníček, ne způsob obživy nebo přivýdělku na úkor ostatních členů…. Doplnění stavu populace o chybějící kusy pomocí vysazování plůdku je velmi složité vzhledem k vysoké úmrtnosti násad a tak je nutné zejména podpořit přirozený výtěr, tedy ochránit dostatečnou část generačních ryb. Vysazování dravých ryb ve větší kusové velikosti je velmi nákladné a finančně neefektivní.“ Dále informoval o reorganizaci rybářské stráže a propagaci celosvazových povolenek. Z našich řad vystoupilo 14 členů k problémům „20“ s tím, že kvůli několika desítkám hamižných rybářů, by neměla trpět celá členská základna. Dále k plavebnímu a manipulačnímu řádu, přístupu k řece a možnosti parkování vozidel, vyplňování dokladů a přípravě na 100. výročí založení naší organizace. O zmíněné „20“ bylo hlasováno a návrh JčUSvazu neprošel valnou většinou. Výbor se bude jednotlivými příspěvky zabývat na nejbližším výborovém jednání a podnětné připomínky přenese na jednání konference, která bude v půli června v Českých Budějovicích. Na závěr bylo schváleno usnesení a předseda organizace p. Král popřál všem rybářům zdraví, pohodu a hezké zážitky u našich vod.

Výbor MO děkuje zaměstnancům hotelu Zlatá loď za přípravu sálu a pohodovou obsluhu.

Výlov rybníku „Hrádek“.

Dne 1. dubna proběhl výlov, kde pod vedením našeho hospodáře p. Nekoly „skalní parta“ si pořádně mákla. Současně ještě zvládli výlov rybníku u obce Bohunice. Výtěžek putoval z části do našich chovných rybníků a do námi obhospodařovaných revírů. Všem, kteří se podíleli na výlovech, patří dík.

Výdejna povolenek.

Jak bylo inzerováno, koncem dubna ukončí provozní dobu naše výdejna. Je to termín i pro zaplacení členského příspěvku. Od 1. května systém LIPAN, který vede evidenci členské základny, automaticky vyřadí neplatiče. Znovunabytí členství je spojeno se správním poplatkem 500,-Kč u dospělých, 100,-Kč pro mládež a 50,-Kč pro děti. Zbývá tedy šest pracovních dní, tak neváhejte a šetřete svou peněženku. Kroužek mladých rybářů. V polovině dubna zakončí své školení naši mladí rybáři a zkouškou před komisí prokáží své znalosti. Po obdržení osvědčení je potřeba zakoupit rybářské lístky na zdejším MÚ a pak ve výdejně zakoupit členskou známku a povolenku. To jsou poslední podmínky pro možnost lovit na našich revírech. Výbor MO děkuje vedoucímu kroužku panu Kolářovi za přípravu a péči o naše nejmladší rybáře. Tak, ať jim to bere.

Jarní úklid břehů řek.

Stalo se tradicí, že v měsíci dubnu pořádáme úklid břehů našich řek. V našich sdělovadlech jsme mohli vidět, slyšet a číst, že to není jen naše akce, ale zapojují se nerybářská veřejnost, chataři, vodáci ale i organizace např. Povodí Moravy s.p., obce a dokonce i strany ( viz. březnový Vltavín, kde místní strana „Piráti“ vyzvala k úklidu městského úseku Vltavy a patří jim za to poděkovat). My se sejdeme 22. dubna v 9.00 pod kostelem a zaměříme se na oblast za čističkou, soutokem a části hněvkovické přehrady. Úklidový materiál zabezpečí MO.

Něco na závěr. Rybář sedí na břehu řeky u svých prutů. Zaslechne volání o pomoc. Skočí do vody a zachrání tonoucího. Když ten procitne, dojatě začne děkovat. „Nechte toho“, přerušuje jej netrpělivě rybář. „Raději mi řekněte, jestli tam dole jsou nějaké ryby“!

Hezké dny u čistých břehů řek přeje EFA