Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z únorového měsíčníku Vltavín 2017

10. 2. 2017

Logo         Vltavotýnští rybáři

Místní rybáři, nakonec jako občanská veřejnost se v měsíci lednu potýkali se studeným počasím. Bylo provedeno pod vedením našeho hospodáře p. Nekoly několik zásahů do ledových ploch na našich rybnících, kde byl proveden také prořez stromů a náletů. Velkou pozornost jsme věnovali přípravě a provedení tradičního plesu. Také jsme požádali o podporu města a JETE v rámci akce „Oranžový rok 2017“, konkrétně na akce rybářské závody a rybářský kroužek.

Školení nových adeptů. Na základě požadavku zájemců bylo dne 25. ledna provedeno školení nových adeptů, zde absolventům připomínáme povinnost do jednoho měsíce zaplatit příslušné náležitosti. Zde patří poděkovat komisi ve složení p. Nekola, Pavlásek a p. Baštýřová, kteří tato školení provádějí.

Připomínáme, že výroční jednání naší organizace bude dne 18. března od 8.30 hod v hotelu Zlatá loď s programem viz pozvánka.

Výdejna povolenek. Pracovníci výdejny se dobře zhostili s náporem členské základny a to zejména do 15. ledna, kdy byla povinnost odevzdat „záznamy“. Musíme konstatovat, že i přes upozornění jsme se setkávali s nedostatečným vyplnění uvedených dokumentů u některých našich členů. Výdejna bude pracovat do konce měsíce dubna.

Vyhodnocení plesu. Po roční přestávce se dne 21. ledna konal rybářský ples v kulturáku v obci Zvěrkovice, kterému předcházely velké přípravy, na kterých se podíleli pánové a paní Žák, Humhej a Švehla J. Švehla Martin, Mikeš, Mikešová Věra, Králová Hana, Švehlová Hana, Král  Vl, Švehla A., Vančata, Kolář, Šíma, Pavlásek, Frýba, Šesták a Baštýřová. Byla připravena bohatá soutěž o ceny, kde novinkou bylo, že místo živých kaprů se předávali kapři vykuchaní. Novinkou také bylo, že na každém stole bylo malé občerstvení. Ples proběhl v komorním prostředí, k dobré náladě přispěla kapela Relaks. Škoda, že ples probíhal v období epidemie chřipky.

Výbor děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, zvláště pak panu Málovi za provedenou dopravní obsluhu.

Děkujeme také následujícím sponzorům, kteří zabezpečili bohatou soutěž o ceny, viz příloha. 

Zájemci o brigádní činnost se mohou přihlásit u našeho hospodáře tel. č.: 606134007.

Půl zimy je za námi a výbor dává na vědomost, že připravuje jarní úklid břehů svěřených revírů, kde počítá s aktivitou nejen členské základny.

                                                                                                                               EFA