Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z VČS ze 17. 3. 2018

8. 4. 2018

U S N E S E N Í

Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

 

konané dne 17.3.2018 od 8.30 hod v hotelu Zlatá loď

v Týně nad Vltavou

 

1. Výroční členská schůze schvaluje :

a) Zprávu o činnosti MO a hospodářského sboru MO za období od minulé výroční členské schůze

b) Zprávu o hospodaření za rok 2017

c) Účetní závěrku za rok 2017

2.Výroční členská schůze bere na vědomí :

a) Zprávu hospodáře

b) Zprávu činnosti rybářské stráže a zprávu dozorčí komise

c) Ocenění jubilantů

d) Vyhodnocení soutěže o ulovení trofejní ryby

3. Výroční členská schůze volí:

a) Delegáty na územní konferenci: p. Jiřího Nekolu a Josefa Vančatu

b) Delegáta na Sněm ČRS: p. Jiřího Nekolu

c) Komisi pro zarybnění: p. Josefa Vlka, Mgr. Ladislava Spišáka a Libora Bukovského

d) Výbor MO na další volební období ve složení:

Baštýřová Božena, Ing.Frýba Eduard, Kašpárek Jaroslav, Kolář Petr, Král Vladimír, Nekola Jiří, Švehla Aleš, Švehla Jaroslav, Vančata Josef

4. Výroční členská schůze ukládá výboru MO :

a) Organizačně zabezpečit uspořádání tradičních rybářských závodů v měsíci červnu 2018.

b) Zajistit školení mládeže a zkoušky nových adeptů rybářského cechu.

c) Projednat přednesené diskusní příspěvky na nejbližším výborovém jednání a bude-li nutné předat je k projednání na JčÚV Boršov.

d) Zabezpečit ustanovení komise pro oslavy 100. výročí založení naší MO.

e) Prosazovat na konferenci JčÚV omezení bolena dravého na našich revírech.

f) Zabezpečit ustanovení plesového výboru pro pořádání tradičního plesu v roce 2019.